Welkom

“Elk afscheid betekent de geboorte  
van een herinnering”

Ieder krijgt vroeg of laat te maken met een overlijden, met het verlies van een dierbare in je directe of naaste omgeving. Overlijden komt vaak onverwacht, en dan zijn er veel vragen en onduidelijkheden, maar ook bij een verwacht overlijden krijgt men met veel praktische en emotionele beslissingen te maken. Begraven of cremeren, de rouwkaart, bloemen, (live)muziek, een auladienst of toch de persoon gedenken vanuit zijn of haar kerkgenootschap.
 
Veel mensen weten niet goed wat zoal bij een uitvaart komt kijken, en vaak wordt gedacht dat na een overlijden de regeling en verzorging ervan maar volledig aan de uitvaartonderneming moeten worden overgelaten. En dat is naar onze mening niet geheel waar. Het is voor ons als uitvaartverzorging van belang om u tijdens deze dagen, zoveel als u wilt en kunt, bij alles te betrekken. Wij van uitvaartverzorging J.J.M. de Voogt doen er alles aan om rondom het overlijden de wensen van de overledene en nabestaanden te eerbiedigen, en om samen een waardevol afscheid van uw dierbare te verwezenlijken.