Verzekering

Er zijn meerdere soorten uitvaartverzekeringen welke wij tegenkomen tijdens de regeling en verzorging van een uitvaart. Natura uitvaartverzekeringen en kapitaal uitvaartverzekeringen zijn twee hoofdvormen met een duidelijk verschil. Met name een natura uitvaartverzekering keert uit in diensten, en deze diensten moeten wij eerst aan de maatschappij voorleggen in de vorm van een kostenoverzicht of totaalfactuur van de uitvaart.

Een kapitaal uitvaartverzekering keert uit in geld, de nabestaanden hebben hierbij dan ook volledige vrijheid van keuzes. De verzekeraar keert over het algemeen een geldbedrag uit aan de nabestaanden, of middels een machtiging kan dit ook aan de uitvaartonderneming. Het uitgekeerde bedrag wordt verrekend met het totaalbedrag van de uitvaart. Wij kunnen namens u de melding van het overlijden doen en eventueel zorgen voor het opsturen van de uitvaartpolis(sen).

Wij trachten altijd al tijdens de regeling van de uitvaart te achterhalen voor welk geldbedrag de overledene verzekerd was, mits dit niet duidelijk in de polis(sen) staat omschreven. Zeker bij de oudere uitvaartpolissen is het goed om de recente waarde ervan op te vragen.